نحوه مسواک زدن براي كودكان ١ تا ٢ ساله

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو

نحوه مسواک زدن براي كودكان ١ تا ٢ ساله

آموزش نحوه مسواک زدن براي كودكان ١ تا ٢ ساله

بهترین روش مسواك زدن براي كودكان این گروه سني، روش افقي اسـت.

در این روش، مسواك بطور افقي بـر روي سـطح داخلـي و خـارجي و جونده دندانها گذارده شده و با حركت مالـشي، بـه جلـو و عقـب حركت داده مي شود.

توصیه ميشود كه در این دوران كودك حتماً با مسواك آشنا شود.

در حدود ٢ سـالگي اسـتفاده از خمـير دنـدان را ميتوان شروع نمود .

اگر كودك قـادر بـه نگهـداري خمـير دندان در دهان است، براي هـر بـار مـسواك زدن ، انـدكي از آن استفاده شود؛ در غير اینصورت بهتر است مسواك زدن بدون خمير دنـدان انجام گيرد.

 

 

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو
كودك در سن ١ تا ٢ سالگي باید با مسواك زدن آشنا شود و از سن دو سالگي ميتوان استفاده از خمير دندان را براي كودك شروع كرد.

 

بیشتر كودكان از تقلید پدر و مادر خود حـين مـسواك زدن لـذت مـي برند؛ ولي به تنهایي قادر به انجام صحیح این كار نیـستند.

بـراي مسواك زدن دندانهاي كودك، بهتر است پدر یا مادر روي زمين بنشیند و پاهاي خود را در مقابل كودك دراز نماید و كودك را بين پاهاي خود به گونه اي قرار دهد كه بازوها و پاهاي كودك توسط والدین كنترل ميشود.

والدین باید این كار را در زمان مشخصي انجام دهند و تـا حد امكان كودك خود را تشویق نمایند.

نحوه مسواک زدن براي كودكان ١ تا ٢ ساله

دندانهاي نوزادي :

 

برخی از کودکان ممکن است هنگام تولد یک یا دو دندان داشته باشند یا تا یک ماهگی دندان در بیاورند که به این دندانها ، دندانهاي نوزادي می گویند.

ین دندانها ممکن است هنگام شیر خوردن ، پستان مادر یا زبان نوزاد را زخمی کنند یا در صورت لقی باعث خونریزي و زخمی شدن لثه نوزاد گردند. همچنین ممکن است این دندانها کنده شده و به داخل حلق کودك بیافتند و خطر جدي ایجاد نمایند. البته شیوع این دندانها کم است و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد حدود 85 %این دندانها ، دندان پیش شیري فک پایین می باشد.

در اولین مراقبت هر نوزاد و هنگام تشکیل پرونده مراقبت کودك باید دهان کودك را با ملایمت کامل و با دقـت معاینه نمود و در صورت برخورد با دندانهاي نوزادي ، کودك را به مرکز بهداشتی درمانی ارجاع دهید.

اشتراك گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *