نحوه تمیزكردن لثه و دندانهاي کودک شيرخوار

کلینیک دندانپزشکی دکتر چلبیانلو

نحوه تمیزكردن لثه و دندانهاي کودک شيرخوار

نحوه تمیزكردن لثه و دندانهاي کودک شيرخوار

تمیز كردن لثه ها حتي قبل از رویش دندانها توصیه شده است.

نحوه تمیز كردن دندان كودك به این صورت است:

 • راحتترین راه جهت تمیز كردن دندانهاي شيرخوار ایـن اسـت كـه كودك را در حالیكه سرش به سمت بدن شما و پاهایش از شمـا دور مي باشد، در آغوش خود بخوابانید .
 • براي باز كردن دهان كودك بهتر است انگشت سبابه خـود را بـه گونه شيرخوار به آهستگي فشار دهید تا فك پایين باز شود.
 • یك تكه گاز تمیز را دور انگشت سبابه پیچیده و لثـه بـالا و پایين را به آهستگي تمیز نمایید یا در صورت دسترسي به مسواك انگشتي، آنرا روي انگشت اشاره قـرار دهیـد و بـه آرامي و با حركات ملايم، دهان كودك را تمیز كنید.
 • فشار به اندازه كافي وارد كنید تا پـلاك میكروبـي برداشـته شود.
 • اینكار را دو بار در روز بعد از اولين و آخرین وعده غذایي انجام دهید كه روي هم رفته ٢ دقیقه بیشتر طول نميكشد.

 

نحوه تمیزكردن لثه و دندانهاي کودک شيرخوار

آشنایي با سندرم شیشه شير:

سندرم شیشه شير که با پوسیدگي وسیع دنـدانهاي جلـویي فـك بـالا و اولين آسیاهای شيری نمایان می گردد، معمولا ظرف مدتی پـس از رویـش آنها ايجاد می شود.

علت اصلی این نوع پوسیدگي ها تغذیـه شـيرخوار با شیشه شير یا شیشه محتوی آب قند هنگام خواب می باشد.

در زمـان خواب علاوه بر اینکه جریان بزاق کم می شود شير برای مـدت طـولانی بين دندانها و لب بالا قرار گرفته و چـون ایـن مـاده غـذایی محـیط مناسبی برای رشد میکروبها است دندانها به سرعت دچار پوسیدگی مـی شوند.

بهتر است به مادران توصیه نمایید که دندانها را پـس از شـير دادن با گاز یا دستمال مرطوب تمیز نمایند.

 

 

نحوه تمیزكردن لثه و دندانهاي کودک شيرخوار
نماي سندرم شیشه شير. در این بیماري، معمولا دندانهاي جلویي فك بالا دچار پوسیدگي شدید ميشوند.

 

براي پیشگيري از سندرم شیشه شير، نكات ذیـل را بـه مـادر گوشـزد نمایید:

 • در خواب ویا از شب تا صبح، سینه خود یا پستانك شیـشه شـير را به مدت طولاني و به دفعات مكرر در دهـان شـيرخوار قـرار ندهد.
 • پستانك كودك را به عسل و مواد شيرین آغشته ننماید.
 • شير مادر براي سلامت دنـدانهاي كـودك بهـتر اسـت و خطـر ايجـاد پوسیدگي در اثر مواد قندي موجود در شير مادر خیلي كمتر مـي باشد.
 • از دادن آب قند و چاي شيرین به كودك خودداري نماید.
 • هنگام شير دادن تا حد امكان كودك را بصورت عمودي بنشاند.
 • پس از سن ۶ ماهگي، بعد از هر نوبت شير دادن، بخصوص در طـول شب مقدار كمي آب به كودك دهد تا دهانش تمیز شود.
 • اگر بنا به نظر پزشك، كودك از شیشه شير اسـتفاده مـيكنـد، سوراخ سر شیشه باید تا حد امكـان تنـگ باشـد تـا عـضلات و ماهیچه هاي كودك هنگام مكیدن شير تقویت گردد.
 • هر چه زودتر مهارت نوشیدن با استكان یا فنجان را به كودك آموزش دهد.
 • از شیشه شير یا پستانك به عنوان وسیله آرام كردن یـا گـول زدن كودك استفاده نشود.
 • حداقل دو بار در روز دندانهاي شيرخوار را با پارچـه نـرم و تمیز و یا گاز طبق آنچه عنوان شد تمیز نماید.

پوسیدگي سریع دندانها باعث ايجاد عفونت در دندانها و مشكلات ناشـي از آن ميشود.

همچنين عادت مضري را در كودك ايجاد ميكند كه مطابق این عادات، زبان هنگام بلع بين دندانهاي جلویي بالا و پایين قـرار ميگيرد كه باعث كج شدن دندانها در آینده خواهد شد.

پوسیدگي سریع دندانها سبب ترس از دندانپزشكي نیز ميشود؛ چرا كه كودك در سـنين خیلي پایين، كشیدن یا ترمیم دندان را باید تجربه نماید.

 

 

 

اشتراك گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *